kostimografijaA1  
 
 
  istorijski kostim
( eksperimentalna klasa )

Kostimografiju možete shvatiti i kao putovanje u vreme Goje i Šarla IX.
Deca preko kolaža ( tekstil) ulaze u svet prošlih vekova.
Upoznaju moderne kaprice dama sa američkog juga i nemačkih plemića.
Prave maske za svoje junake,
integrišući stečeno znanje sa primenjenom umetnošću.
kostimografijaB1