Filmski festival za mlade, Tirana, Albanija

od 16. do 24. oktobra 2010.
Ove godine na Filmskom festivalu u Tirani, Srbiju su predstavljale dve naše učenice,
Mina Iglendža (13 g.) i Tijana Spasojević (14. g.).  
One su aktivno učestvovale u radu međunarodnog žirija Festivala.

Filmski festival za mlade, Tirana, Albanija

 

-----------------------------------------------------------